Dotacje Unijne

Przedmiotem projektu jest wsparcie spółki SESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w zakresie promocji marki na rynkach zagranicznych poprzez udział Wnioskodawcy w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli. 

Celem wnioskowanego projektu jest promocja marki SESKO na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji branży budowy i wykańczania budowli. Cel projektu jest spójny z celem poddziałania 3.3.3 POIR. Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym. 

 Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu: 

  • przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
  • przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
  • liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.

 

Wzrost przychodów z działalności eksportowej przyczyni się do rozwoju firmy Wnioskodawcy, możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań, spełniających zidentyfikowane oczekiwania. Pozwoli to uzyskać nowych kontrahentów - przede wszystkim zagranicznych.

Wydatki ogółem: 195 040,00 PLNW

Wydatki kwalifikowalne: 195 040,00 PLN

Dofinansowanie: 146 280,00 PLN